528870911802126.
top of page
Consultanta

CONSULTANTA FONDURI EUROPENE 

 

 

Avand o experienta de peste 10 ani in configurarea serelor si echipamentelor pentru sere, precum si a fermelor de animale complet echipate  ,beneficiand si de experienta de zeci de ani a furnizorilor nostrii de renume mondial , va punem la dispozitie o echipa dinamica care va configura ,personalizat fiecare proiect .

 

Cateva etape premergatoare sunt necesare pentru a stabili in functie de fiecare caz in parte ,tipul de ferma (vegetala ,animala) sau activitate ce se doreste a se realiza.

 

Mai jos va prezentam documentele oficiale ,aferente masurilor deschise , prezentate de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale , pe siteul oficial 

 

 

 

 

SubMasura 4.1 

Investitii in  exploatatii agricole 

SubMasura 4.1a

Exploatatii pomicole

SubMasura 4.2

Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole 

SubMasura 4.2a

Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor pomicole 

SubMasura 6.1

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

SubMasura 6.2

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SubMasura 6.3

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

SubMasura 9

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

 

SubMasura 4.1

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

 

OBIECTIVELE submăsurii 4.1:

 

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

 

BENEFICIARII:

 

 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

 • Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

 

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 

 •  pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

 

 •  pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro

 

 • pentru fermele mici din sectorul vegetal;

– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul

zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

 

 •  pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

 

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 

 •  pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

 – maximum 500.000 euro;

 

 • pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:

 – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

 

 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

- maximum 2.000.000 euro;

 

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

SubMasura 6.3 

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

 

 

 

 

OBIECTIVELE submăsurii 6.1:

 

 •  Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

 •  Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

 • Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

 

BENEFICIARII:

 

 • Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole

 •  Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:

 

· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 

 -  75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare

 -  25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

 

 

 

sursa : www.adprp.ro

CONSULTANTA PENTRU FONDURI EUROPENE 

Name *

Email *

Phone *

Address *

Subject

Message *

Your details were sent successfully!

bottom of page